Olika kompressorer för olika jobb

När det kommer till företag och fabriker är några ord man ofta hör kompressor och hydrauliska kompressorer. Det finns nog många som inte vet vad det är eller som bara har en vag ide om vad kompressorer är och vad de gör. Det lättaste är att säga att det är en maskin som komprimerar material, oftast luft och vatten. Det finns tre olika former av kompressorer som i regel används. Dessa är radialkompressorer, axialkompressorer samt kolvkompressorer.

Hur används de olika kompressorerna?

Vilken typ av kompressor man använder beror på användningsområde. Inom industrin använder man olika verktyg för att tillverka saker. Många av dessa verktyg använder sig av tryckluft, vilket gör dem snabba. För att man ska få tryckluftsverktyg behöver man en kompressor för att driva eller pumpa tryckluften till verktygen. Vilken form av kompressor beror på användningsområdet samt vad för verktyg man använder. Det samma gäller för vatten och då är det i regel högtryckstvättar och annan utrustning som kräver ett starkt vattentryck för att fungera optimalt.

Serviteknik AB är auktoriserade återförsäljare

Det finns många företag idag som har specialiserat sig på hydraulisk​a kompressorer. Ett av dessa företag är Serviteknik AB och på deras hemsida https://www.serviteknik.se/produkter/dynaset-produkter/hydraulisk-kompressor kan man hitta mycket information om företaget, om kompressorer och hur man går till väga för att köpa de olika kompressorerna. Serviteknik AB är ett aktiebolag som bildades 1999 och deras specialitet är kompressorer för vatten. Trots att företaget är ett aktiebolag är det ett litet företag med 7 anställda 2016. De arbetar med kunder som befinner sig inom en radie på 10 mil runt orterna Borås och Mölnlycke. 

Företaget Serviteknik AB är idag auktoriserade återförsäljare samt en auktoriserad serviceverkstad för flera olika märken när det kommer till kompressorer för vatten. De har närmare 15 olika märken listade på sin sida som de är auktoriserade att sälja och renovera.

För dig som behöver hjälp med vattenbilning

Det är inte alltid all smuts och gammal rost är lätt att komma åt och i vissa fall behövs det utföras vattenbilning för att få bort allt. Främst är det hamnar, kajer, dammar och kraftverk som behöver få bort gammal betong som sitter på en oåtkomligt ställe. Då är det bra att ha ett nummer till ett företag inom vattenbilning som kan hjälpa till och få det rent och fint på ett snabbt och effektivt sätt.

De som oftast behöver hjälp med vattenbilning är allt ifrån byggföretag, industrier, kommuner och kraftbolag. Företaget har stor vana att arbeta både mot tiden och även mot svårare uppdrag som att kajer behöver stängas av eller att stora fartyg behöver lossas för att komma åt vilket gör att arbetet behöver utföras snabbt och smidigt.

30 års erfarenhet av vattenbilning.

Även nattarbete eller att behöva arbeta under vatten är ingenting som är omöjligt för företaget. Godkända av Vägverket och annonseras som godkänd entreprenör för selektiv vattenbilning, har företaget femton personer anställda. Vid större projekt som kräver mer folk kan numret lätt fördubblas vilket gör att företaget kan hantera flera olika projekt samtidigt och även arbeta dygnet runt. Med 30 års erfarenhet inom branschen är inget projekt omöjligt och för varje projekt görs det en behovsanalys som analyserar hur långt arbetet kommer ta och hur mycket folk som behöver arbeta med projektet.

Kontoret ligger beläget i Vetlanda, Småland men arbetsområdet är hela Södra Sverige och för kontakt fungerar det lika bra med email som med telefon. Både adress och kontaktuppgifter hittar du på hemsidan och där finns även enskilda nummer till varje person som jobbar på kontoret.