Olika kompressorer för olika jobb

När det kommer till företag och fabriker är några ord man ofta hör kompressor och hydrauliska kompressorer. Det finns nog många som inte vet vad det är eller som bara har en vag ide om vad kompressorer är och vad de gör. Det lättaste är att säga att det är en maskin som komprimerar material, oftast luft och vatten. Det finns tre olika former av kompressorer som i regel används. Dessa är radialkompressorer, axialkompressorer samt kolvkompressorer.

Hur används de olika kompressorerna?

Vilken typ av kompressor man använder beror på användningsområde. Inom industrin använder man olika verktyg för att tillverka saker. Många av dessa verktyg använder sig av tryckluft, vilket gör dem snabba. För att man ska få tryckluftsverktyg behöver man en kompressor för att driva eller pumpa tryckluften till verktygen. Vilken form av kompressor beror på användningsområdet samt vad för verktyg man använder. Det samma gäller för vatten och då är det i regel högtryckstvättar och annan utrustning som kräver ett starkt vattentryck för att fungera optimalt.

Serviteknik AB är auktoriserade återförsäljare

Det finns många företag idag som har specialiserat sig på hydraulisk​a kompressorer. Ett av dessa företag är Serviteknik AB och på deras hemsida https://www.serviteknik.se/produkter/dynaset-produkter/hydraulisk-kompressor kan man hitta mycket information om företaget, om kompressorer och hur man går till väga för att köpa de olika kompressorerna. Serviteknik AB är ett aktiebolag som bildades 1999 och deras specialitet är kompressorer för vatten. Trots att företaget är ett aktiebolag är det ett litet företag med 7 anställda 2016. De arbetar med kunder som befinner sig inom en radie på 10 mil runt orterna Borås och Mölnlycke. 

Företaget Serviteknik AB är idag auktoriserade återförsäljare samt en auktoriserad serviceverkstad för flera olika märken när det kommer till kompressorer för vatten. De har närmare 15 olika märken listade på sin sida som de är auktoriserade att sälja och renovera.