What is the difference between different tilting shower seats?

A tilting shower chair is a stationery seat like some form of a plastic stool or teak shower seat. You can best depict this sort of shower chair as a type of versatile chair.  When we discover our versatility diminished from disease, maturing or a mischance we go over all way of ”issues” that stand up to and perplex our ordinary day by day living exercises. Not withstanding all different issues, our day by day showering routine is perhaps the most hard to oversee in a stately way.

While we may experience the ill effects of some decreased portability for some time and have the capacity to adapt utilizing a standard shower seat and snatch rails, in my experience it is best to recognize the trouble we are having from an early stage and to plan for a continuous exacerbating of our condition. It is far simpler to deal with the circumstance from a position of relative quality than to hold up until we get to be basic.

The greater part of us live in a home or loft; regularly we lease, without an impairment available washroom. In any case, when we experience the ill effects of some portability confinements the restroom we have been acclimated to, ruins our capacity to bathe unreservedly. Most bathrooms are not intended for the impaired.

The alternatives are to either do a washroom redesign or to beat the hindrances that the present lavatory has by finding a tilting shower chair framework that suits us and the room design. A washroom rebuild is clearly the best long haul alternative yet this will cost alot and shockingly can’t be attempted rapidly. Most washroom rebuilds will take between 7-10 days and be sensibly troublesome to the family unit amid this time. This in itself may not as a matter of course be an issue, particularly in the event that you have the assets accessible and you have a second lavatory that you can utilize acceptably while the restroom rebuild work is embraced. Coming up short this it can be hazardous.

Hjärtstartare för oss vanliga dödliga

hjärtstartare från CardiusUnder 1980-talet sjösattes ett nationellt utbildningsprojekt vilket syftade till att lära människor från samhällets alla skikt och i alla åldrar de grundläggande teknikerna för första hjälpen. Detta innebar att specialutbildade kursledare besökte skolor, arbetsplatser och föreningar för att under några timmar berätta om dessa tekniker. Stort fokus låg på basal hjärt-lungräddning, HLR, vilket i korthet innebär att man utför kompressioner (tryckningar) på den drabbades bröstkorg varvat med inblåsning av luft i dennes mun ungefär var 30:e sekund. Detta ger blodcirkulation tillsammans med syresättning som förhoppningsvis uppehåller vitala kroppsfunktioner tills dess att professionell hjälp anländer.

Man upptäckte snart att människor som drabbades av hjärtstopp i offentliga miljöer oftare fick hjälp av någon som genom ovan nämnda utbildning var kunnig inom HLR. Detta i sin tur innebar att överlevnadsstatistiken bland de drabbade förbättrades markant. I början av 90-talet skulle HLR komma att revolutioneras genom att man genom gedigen forskning och utveckling lyckats förfina en automatisk hjärtstartare (defibrillator). Tekniken hade visserligen funnits länge, men inte varit tekniskt hanterbar för lekmän.

Användarvänlighet inom hjärtstart räddar liv.

Defibrillatorer eller hjärtstartare hade redan haft en given plats på världens alla sjukhus, men alltid krävt väl utbildad personal för att hantera. Ofta både läkare och sjukhustekniker. I början av 80-talet hade den första automatiska hjärtstartaren prövats i USA, men på grund utav den bristande användarvänligheten (läs omständliga hantering) så blev denna ännu inte det genombrott man hoppats på. Något decennium senare kom de första hjärtstartare som med bara ett eller två knapptryck kunde användas av även den mest okunnige lekman. Man såg nu ytterligare en positiv förändring av statistiken för de drabbade.

Sedan ett par år tillbaka bedrivs i Sverige kampanjen Hjärtsäker Zon, inom vilken man försöker få aktörer inom offentlig miljö att investera i hjärtstartare. Våra moderna hjärtstartare är också rent tekniskt flera ljusår ifrån sina föregångare: de startas enkelt med en knapp och instruerar den som utför HLR genom tydliga talade instruktioner. Dessa har också en inbyggd förmåga att känna hjärtats spänning och vet därför exakt när de ska ge hjärtat ström.